Officiële Beerpong Spelregels

 1. Algemeen

Deze beerpong spelregels horen bij alle Beer It On gerelateerde evenementen te gelden. Maar, somige van de regels hebben specefiek betrekking op The World Series of Beer Pong, inclusief Tournament Structure, etc.

Deze regels zijn ontworpen met 3 doelen in gedachte:

1.Eerlijkheid voor alle spelers

2.Een groot aantal wedstrijden zo efficiënt mogelijk tegelijk kunnen spelen

3.Minimalisatie van mogelijke geschillen tussen deelnemer

 1. Uitrusting
 1. A.Tafels: 8′ x 2′ x 27.5″ Beer It ON Tafels
 2. B.Ballen: 40 mm Officiële Beer It On Ballen
 3. C.Cups: Beer It On 16 oz. cups
  1. Top diameter: 3-5/8″
  2. Hoogte: 4-5/8″
  3. Basis diameter: 2-1/4″
 4. Uiteraard kun je bij ons ook alle tafels, bekers en ballen huren. Bekijk daarvoor onze pakketten!
 1. V.Het spel opzetten
  1. A.Cup Formatie
   1. 10 cups per team
   2. Start formatie is een “tight triangle” formatie (cup randen elkaar aanrakend), met de punt richting de tegenstanders.
   3. De 10-cup driehoek moet in het midden van de tafel staan en de laatste rij cups moet binnen een inch ( ca. 2,5 cm) van de rand van de tafel staan.
   4. Cups mogen niet leunen op of tegen elkaar.
  2. B.Inhoud van de Cups
   1. De Cups worden alle voor 1/3 met bier gevuld.
 2. VI.Het spel spelen
  1. A.Gooien en tafelkant kiezen
   1. In de voorronden, zal het eerste balbezit willekeurig worden bepaald. Het door de wedstrijdleiding als eerst genoemde team krijgt de keuze voor het eerste schot of kant.
   2. In de Knock-out fase, worden balbezit en tafelkant gekozen door het hoogst geplaatste team. In het geval van een gelijk aantal punten en winst-verlies quotum zal een kop/munt toss volgen.
   3. Het team met eerste balbezit krijgt één (1) schot. Ieder team krijgt hierna twee (2) schoten, één schot per teamlid, tenzij volgende regels anders besluiten.
  2. B.Wegslaan/grabbelen
   1. De bal mag weggeslagen/gegrepen worden, MAAR alleen als de bal contact met de cup gemaakt heeft, en weer niet als de bal al in de cup zit/tolt. De bal mag niet gegrepen of weggeslagen worden vóór hij een cup geraakt heeft.
   2. Als een speler de bal voor het raken van een cup door aanraking belet in de cup te vallen, (ofwel prematuur grabbelen), krijgt het verdedigende team een “one-cup-penalty” voor deze “interference”. De werper wiens schot onrechtmatig geblokkeerd werd mag kiezen in welke cup zijn bal verdwijnt.
   3. Stuiter Schot: Spelers mogen de bal via de tafel in de cup stuiteren. Zoals in artikel 2B vermeld mag deze bal niet beroerd worden alvorens een cup geraakt te hebben. Een gemaakt stuiterschot telt gewoon voor één cup.
   4. Een bal mag niet beroerd worden in de cup. M.a.w. , niet vingeren.
  3. C.Herformatie
   1. Cups moeten na iedere beurt waarin 6, 3 of 1 cup overblijven in opstelling van onderstaand schema geherformeerd worden en dus niet op aanvraag van de tegenpartij:formatie
   2. Racks moeten altijd in het midden van de tafel. Als er nog één cup over is, wordt deze cup altijd in het midden van de tafel op ca. 2,5 cm van de rand geplaatst.
   3. Cups die uit hun formatie geraken mogen op verzoek van de werper altijd terug geplaatst worden.
   4. Herformatie vindt na iedere worp dat het nodig is direct plaats.
   5. Getroffen cups moeten na iedere treffer verwijderd worden, het is echter aan de aanvallende partij er op toe te zien dat de cups bij de volgende beurt van in de juiste formatie staan! Er mag echter niet geworpen worden gedurende herformatie van de verdedigende partij, wordt hierbij een lid van de verdedigende partij geraakt is de bal verloren.
   6. Werpt een lid van de aanvallende per ongeluk te vroeg terwijl er geherformeerd had moeten worden, mag het aanvallende team daarna alsnog om herformatie vragen. Als er een cup getroffen is, en het aanvallende team vraagt om herformatie, mag het verdedigende team kiezen in welke cup de bal belandt.
  4. D.Rollbacks – The Death cup rule
   E.”Wonderen” – Mocht er een worp bovenop de cups blijven liggen of er een ander “onmogelijk” iets gebeuren, telt deze worp als een misser. Proficiat – je hebt veel mazzel, maar je hebt niet bewezen dat écht kunt beerpongen. Als je ons kunt bewijzen dat je een bal met opzet op de cups kunt laten landen, zullen we overwegen deze regel te veranderen. Tot dan, gooi de bal in de cup – dát is de bedoeling van het spel.
 1. Over het algemeen, als beide teamgenoten de bal treffen in dezelfde beurt, worden beide cups verwijderd, krijgt dit team een bal terug en mogen ze die nog eens werpen, mocht herformatie nodig zijn volgt die tijdens deze “rollback”.
 2. The Death Cup rule ; treffen beide spelers de bal in dezelfde cup, moet het verdedigende team drie cups naar keuze verwijderen, wel geldt natuurlijk dat als het nodig is er geherformeerd wordt, en er volgt wederom een “rollback”.
 • F.Leunen mag, met de volgende overwegingen:
  1. Een speler mag géén hand/voet/been/penis/of wat dan ook OP de tafel plaatsen met als doel het creëren van extra lengte of overheveling. Een spellers hand mag ná de worp wel de tafel raken.
  2. Werpende spelers mogen zich tijdens een worp niet om de tafel heen manouvreren.
  3. Onder géén beding is het toegestaan te werpen met een deel van het lichaam op (ertegen mag) de tafel. Heb je een enorme bierbuik waar je niets anders mee kan mag deze vanzelfsprekend WEL op de tafel leunen, hier geldt de bierbuik-op-de-tafel-uitzonderings-regel.
  4. Spelers mogen geen cups uit formatie plaatsen om een leunvoordeel te krijgen. Mochten de cups bewegen als gevolg van lichamelijk contact bij een worp dienen deze voor de volgende worp van de tegenstanders terug in formatie te worden geplaatst. Mocht een cup als gevolg van lichamelijke contact omvallen telt deze als treffer.
 • G.Afleiden
  1. Afleiden is toegestaan met de volgende beperkingen (Daarvoor staat een one-cup-penalty)
   1. Verdedigende spelers moeten gedurende de worp, met hun HELE lichaam,attributen en kleding achter de tafel blijven.
   2. Spelers mogen niet waaien, blazen of op een andere manier opzettelijk een andere luchtstroom rondom de cups veroorzaken.
   3. Spelers mogen hun tegenstander op geen manier onheus/onsportief bejegenen. Hier hoort langs de tafel rennen om de tegenstander in zijn gezicht uit te schelden ook bij. Over het algemeen, horen spellers niet naast de tafel te komen (om de bal op te rapen is de uitzondering).
   4. Spelers en toeschouwers mogen cups niet visueel blokkeren voor het werpende team. Hierbij horen ook licht trucjes zoals laser pointers.
   5. Toeschouwers mogen deelnemen aan afleidingen maar ze mogen nooit in het speelgebied komen. Ook mogen toeschouwers een worp van een speler nooit verhinderen of bemoeilijken op een ondeugdelijke manier. Om precies te zijn een toeschouwer mag niet hard in het oor van een speler krijsen of hem het zicht op de cups belemmeren
   6. Afleidingen mogen geen lokale of landelijke wetten overtreden.
 • H.De Prutser-met-desinteresse-regel
  1. Als team 1 een van zijn eigen cups omstoot, gaat deze cup voor het prutsers team verloren. MAAR staat team 2 ook te prutsen en ontgaat hen het vallen van de cup door desinteresse, mag team 1 de cup behouden.
 • I.“Eigen Doelpunt”
  1. Als een werper per ongeluk of opzettelijk de bal in zijn eigen cup gooit, volgt geen straf.
  2. Als een verdedigende speler de bal met een lichaamsdeel beroert waarna de bal in een eigen cup verdwijnt telt deze gewoon als een treffer.
 • J.Interference
  1. Ball Interference
   1. Interference is gedefinieerd als elk contact, opzettelijk of anders, tussen wedstrijd onderdelen (ballen of cups) en andere objecten.
   2. Bij spelers interference voordat de bal contact maakt met de cup (oftewel Prematuur Grabbelen regel V B2), zal een one-cup penalty opgelegd worden. De werper van het schot mag kiezen in welke cup de bal zal verdwijnen.
   3. Bij interference door niet-spelers, zoals toeschouwers en scheidsrechters, zal het schot worden overgespeeld.
   4. Al wat op de tafel staat wordt gezien als tafel bij het besluiten tot interference. Om precies te zijn, als een schot stuitert via een randobject op tafel (zoals een bierglas of een al getroffen cup) en dan in een live-cup valt, telt die worp als een treffer.
   5. Echter, de spellers dienen de speeltafel zo schoon en opgeruimd mogelijk te houden.
   6. Cup Interference
    1. Zie ; de prutser-met-desinteresse-regel
    2. Als cups worden omgestoten door niet-spelers, gelden deze cups niet als getroffen, ze moeten hervuld en herplaatst worden op de juiste plaats op tafel.
    3. Als cups naar andere posities drijven of op een andere manier uit positie raken, dienen deze op verzoek van het werpende team terug naar de juiste plaats gezet te worden.
    4. Drijvers: als een cup wegdrijft op het moment dat de bal al geworpen is, zal de worp gewoon tellen, tenzij het absoluut zeker is dat deze beweging veroorzaakt wordt door het verdedigende team. Als een bal een cup geraakt heeft, mag het verdedigende team de bekers wel zonder straf laten bewegen, Maar als door deze actie een cup omvalt telt deze alsnog als treffer.
    5. Cup schikking: Cups mogen niet bewogen of verplaatst worden gedurende een worp. Doet het verdedigende team dit wel resulteerd dit in een one-cup penalty.
    6. Ballen die cups omgooien: Cups zouden gevuld moeten worden tot het punt dat ze door de bal niet omgegooid kunnen worden, dit is de verantwoordelijkheid van het verdedigende team. Als een bal desalniettemin toch een cup omgooit telt deze als TREFFER, tenzij het absoluut duidelijk is dat de bal nooit IN de cup geweest is, dan dient de cup herplaatst te worden. Om duidelijk te zijn, als een bal in de cup komt, rondspint dan de cup weer uitgaat en de cup valt hierdoor van de tafel, telt deze als treffer. Als een werper de bal tegen de cup gooit en deze valt daardoor om telt hij niet als treffer en dient de cup teruggeplaatst te worden!
    7. Als een bal door in de cup te komen deze doet wankelen mag het verdedigende team deze niet stabiliseren. Uitgelegd, als een bal een cup haast doet omvallen moet het verdedigende team dit laten gebeuren, anders telt hij sowieso als treffer.
    8. Interference gedurende herformatie
     1. Spelers mogen in geen geval werpen voordat het duidlijk is dat de tegenstander klaar is met herformeren. Als een speler toch te vroeg schiet:
      1. Wordt een treffer met verlies van bal afgekeurd.
      2. Een misser geteld als misser.
 • K.Einde van de wedstrijd
  1. Terugkomen / verlies voorkomen & Overtime
   1. Zo gauw de laatste cup geraakt is, heeft de tegenstander de kans de wedstrijd in overtime te brengen. Tenzij de aanvallende partij de wedstrijd besluit met een DEATH CUP (twee ballen in dezelfde cup), in dit geval is de wedstrijd direct ten einde!!!!
   2. Zie Appendix A voor voorbeelden ter illustratie van de volgende regels. Er zijn twee scenario’s denkbaar om terug te komen: óf er zijn twee of meer cups over, óf er is nog maar één cup over aan de kant van het team dat zijn laatste cup trof.
    1. Als er twee of meer cups over zijn, krijgt het team dat probeert voor overtime te strijden, ongelimiteerde één bal roll-backs (er kan dus geen death cup meer gemaakt worden). Iedere speler mag de eerste worp voor zijn rekening nemen waarna om de beurt geworpen wordt, het team krijgt zoveel roll-backs als nodig. Zodra een van de spellers mist is het spel voorbij.
    2. Als er nog één cup over is op het moment dat het andere team de laatste treffer maakt, is de regel, neem zoveel worpen als je op dat moment nog ballen hebt. Bijvoorbeeld:
     1. Je tegenstander mist het eerste schot , maar maakt het tweede in jouw laatste cup of maakt het eerste en neemt het tweede voor een kans op een Death Cup en mist. Je hebt nu twee worpen om terug te komen, m.a.w. je mag de eerste missen, maar je hebt ook nog kans op een Death Cup.
     2. Tegenstander maakt het eerste schot en neemt geen tweede voor n kans op de Death Cup. Je hebt één bal om gelijk te komen, een van de twee spelers mag de worp nemen.
     3. Succesvol terugkomen resulteert in een 3-cup overtime, het team dat als eerste de bekers weggespeeld heeft mag kiezen wie begint.
     4. Overtime (3-cup)
      1. Overtime formative is een 3-cups driehoek.
      2. Het team dat als eerste de bekers weggespeeld heeft mag kiezen wie begint.
      3. Dezelfde terugkom en roll-back regels gelden als voor de overtime.

Overige

Geschillen.
Een geschil wordt pas in behandeling genomen indien waargenomen door twee of meer personen. Is dit het geval, dient het spel gepauzeerd te worden tot een scheidsrechter aanwezig is. Alle getuigen van het geval in kwestie dienen aan de tafel te blijven tot het geschil opgelost is. Het besluit van de scheidsrechter is bindend. Opzettelijk misbruik van de regels en/of het maken/uitlokken van geschillen zonder gegronde reden kan voor de toernooileiding reden voor uitsluiting van het toernooi zijn.

 • Gedrag
  1. Alle deelnemers dienen zich op een respectvolle manier te gedragen tegenover tegenstanders, medespelers, scheidsrechters alsmede tegenover de sport Beer Pong. Onacceptabel gedrag zal zwaar bestraft worden door de scheidsrechter danwel de wedstrijd- of toernooileiding. Onder onacceptabel gedrag valt onder meer, vechten, extreem ruziën, misbruik maken van scheidsrechters danwel tegenstanders, zwaar onsportief gedrag, misbruik van bier, etc.
 • Interpretatie van de regels
  1. Bij de uiteindelijke uitvoering en interpretatie van alle regels is het laatste woord in alle gevallen aan de scheidsrechters en/of wedstrijdleiding.

Appendix A – voorbeelden behalen overtime :

Hier volgen een aantal voorbeelden van hoe de overtime bereikt kan worden. Ieder team heeft twee spelers in de voorbeelden aangeduid als speler A en speler B :

 1. Team 1 heeft nog 4 cups over en zojuist de laatste cup getroffen.(het maakt niet uit of dit door speler 1 of 2 gebeurd) Team 2 moet zonder te missen alle cups van Team 1 treffen. Speler A van Team 2 werpt. Al hij mist, is het spel voorbij. Als hij treft, worden de cups in een driehoek hergeformeerd, en is speler B aan de beurt. Als speler B mist, is het spel voorbij. Treft speler B, werpt speler A. Als speler A mist, is het spel voorbij. Als speler A treft, werpt speler B. Als hij mist is het spel voorbij. Als hij treft gaat het spel overtime in, team 1 mag bepalen wie de eerste 2 beurten krijgt.
 2. Team 1 heeft nog 3 cups over en zojuist de laatste cup getroffen. Team 2 moet zonder te missen alle cups van Team 1 treffen. De cups worden in een driehoek hergeformeerd, en is speler B aan de beurt. Als speler B mist, is het spel voorbij. Treft speler B, werpt speler A. Als speler A mist, is het spel voorbij. Als speler A treft, werpt speler B. Als hij mist is het spel voorbij. Als hij treft gaat het spel overtime in, team 1 mag bepalen wie de eerste 2 beurten krijgt.
 3. Team 1 heeft nog 2 cups over team 2 nog slechts 1. Speler A van Team 1 werpt en mist, speler B treft de laatste cup. Omdat er nog twee cups stonden toen de laatste getroffen werd, geldt een gewone terugbeurt.
 4. Team 1 heeft nog 2 cups over team 2 nog slechts 1. Speler A van Team 1 werpt en treft speler B werpt niet voor een death-cup . Team 2 krijgt twee losse (heeft dus geen kans op een death cup) kansen om te treffen is de eerste mis is het spel direct voorbij. Zijn ze beiden raak volgt overtime
 5. Team 1 heeft nog 2 cups over team 2 nog slechts 1. Speler A van Team 1 werpt en treft speler 2 neemt de kans op de death cup en mist. Er volgt een gewone terugbeurt, maar beide cups moeten getroffen worden voor het bereiken van overtime.
 6. Beiden teams hebben nog twee cups staan team 1 maakt beide schoten. De situatie is exact gelijk aandie van voorbeeld 3.
 7. Team 1 heeft 2 cups over, team 2 nog 3. Team 1 treft beide schoten en krijgt een rollback. Vanaf hier is het scenario gelijk aan voorbeelden 4 en 5.
 8. Beide teams hebben nog één cup, speler A speler B treft, beide spelers van team 2 hebben een kans op het maken van de laatste cup, en overtime te bereiken. Treft speler A, heeft speler B nog een kans op een Death Cup.
 9. Beide teams hebben nog één cup over, Speler A van Team 1 neemt het eerste schot en treft, speler 2 werpt niet voor een death cup. Team 2 heeft één bal om in overtime te komen, het team mag zelf bepalen welke speler dit schot neemt.
 10. Beide teams hebben nog één cup over, Speler A van Team 1 neemt het eerste schot en treft, speler 2 werpt wel voor een death cup en mist. Team 2 krijgt ieder een bal om de laatste cup te treffen, treft speler 1 mag speler 2 nog werpen voor een Death Cup treft hij wint team 2 mist hij gaat het spel door in overtime.
 11. 11.Team 1 heeft nog 1 cup over, team 2 nog 2, team 1’s spellers treffen beide bekers. Spel vordert gelijk aan voorbeeld 10.
 12. 12.Team 1 heeft nog 1 cup over, team 2 nog 3, team 1’s spellers treffen beide bekers en krijgen een rollback. Vanaf hier is het scenario gelijk aan dat van voorbeelden8, 9 en 10